Cộng đồng Well Coach

YOBO Academy

Đoạn Giới thiệu cộng đồng – Ngắn gọn! – Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn từ những năm 1500, khi một họa sĩ vô danh ghép nhiều đoạn văn bản với nhau để tạo thành một bản mẫu văn bản.

399
Thành viên

108
Khóa học

2569
Học viên

Hình thức và Quy mô

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

  • Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả
  • Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả
  • Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả
  • Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả
Đăng ký tham gia

Hồ sơ Well Coach

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang

Ms. Anna Nguyễn

CO-Fouder YOBO Academy

-Nhà Sinh học, HLV dinh dưỡng/ Well Coach
-Thạc sĩ Kinh tế; Richard Bandler NLP Coach
-Tác giả của Phương pháp Giảm cân Yobo và Chế độ dinh dưỡng Yobo
-Chuyên gia Huấn luyện Well Coach của Yobo Academy

Tên + Biệt danh

Nghề nghiệp – Chức vụ

-Nhà Sinh học, HLV dinh dưỡng/ Well Coach
-Thạc sĩ Kinh tế; Richard Bandler NLP Coach
-Tác giả của Phương pháp Giảm cân Yobo và Chế độ dinh dưỡng Yobo
-Chuyên gia Huấn luyện Well Coach của Yobo Academy

Tên + Biệt danh

Nghề nghiệp – Chức vụ

-Nhà Sinh học, HLV dinh dưỡng/ Well Coach
-Thạc sĩ Kinh tế; Richard Bandler NLP Coach
-Tác giả của Phương pháp Giảm cân Yobo và Chế độ dinh dưỡng Yobo
-Chuyên gia Huấn luyện Well Coach của Yobo Academy

Tên + Biệt danh

Nghề nghiệp – Chức vụ

-Nhà Sinh học, HLV dinh dưỡng/ Well Coach
-Thạc sĩ Kinh tế; Richard Bandler NLP Coach
-Tác giả của Phương pháp Giảm cân Yobo và Chế độ dinh dưỡng Yobo
-Chuyên gia Huấn luyện Well Coach của Yobo Academy

Tên + Biệt danh

Nghề nghiệp – Chức vụ

-Nhà Sinh học, HLV dinh dưỡng/ Well Coach
-Thạc sĩ Kinh tế; Richard Bandler NLP Coach
-Tác giả của Phương pháp Giảm cân Yobo và Chế độ dinh dưỡng Yobo
-Chuyên gia Huấn luyện Well Coach của Yobo Academy

Hiếu Đình

Tên + Biệt danh

Nghề nghiệp – Chức vụ

-Nhà Sinh học, HLV dinh dưỡng/ Well Coach
-Thạc sĩ Kinh tế; Richard Bandler NLP Coach
-Tác giả của Phương pháp Giảm cân Yobo và Chế độ dinh dưỡng Yobo
-Chuyên gia Huấn luyện Well Coach của Yobo Academy